Bilgi İşaret Levhaları

17.02.2019 21:00


Kavşak Öncesi Yön Levhası:Dönüş yapan araç trafiğinin yoğun olduğu durumlarda ya da ön bilgi levhasının trafik güvenliği için önemli olduğuna kanaat getirilen hallerde, sürücülerin gidecekleri yönü saptayıp gerekli manevrayı önceden yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürücü davranışlarda bulunmalarını engellemek amacıyla yolun sağında kullanırlar.


 

Refüj Ortası Yön Levhaları: Çok şeritli bölünmüş yollardan ayrılmalarda, sadece ayrım yönündeki mesajları içeren bilgi levhalarıdır. Kavşak Öncesi Yön Levhalarının ayrım yönünde verilen mesajların teyidi amacıyla, genel olarak devlet yolu-otoyol kavşakları ile otoyollarda ayrılmalarda kullanılır.

 

 

Kaplama Üstü Yön Levhaları (Baş üstü Levhası): Çok şeritli bölünmüş yolların kavşak ya da köprülü kavşak yaklaşımlarında, her şeridin ulaşacağı güzergâh hakkında bilgi vermek ve Kavşak Öncesi Yön Levhasında verilen mesajların teyidi amacıyla, aşağıda belirtilen durumlarda kullanılır.

       

      

Çıkışı Olmayan Yön Levhaları: Sürücülerin kavşaklara yaklaşırken çıkışı olmayan yollara dönerek trafik güvenliğini tehlikeye atmamaları amacıyla kavşak yaklaşımlarında kullanılır.

 


İleriki Kavşakta Sola Dönüş Yasağını Gösteren Yön Levhası: Bir sonraki kavşakta sola dönüşün yasak olduğu durumlarda, sola dönmek için takip edilecek güzergâhı belirtmek amacıyla söz konusu kavşaktan önce gelen kavşakta kullanılır.

 

 

Kavşak Öncesi Şerit Seçimi Levhası: Sürücülere kavşak öncesi şerit seçimi levhaları ile verilen bilgileri, doğru kavşağa girdiklerini hatırlatır ve yönlendirir.

 

Kavşak İçi Yön Levhaları: Sürücülere kavşak öncesi yön levhaları ile verilen bilgileri, kavşağa girdiklerinde sağlamlaştırır ve hatırlatır.

  Devlet ve il yolu kavşak ayrımlarında

  Otoyol kavşak ayrımlarımda

  Turistik yol kavşak ayrımlarında 

  Havaalanı (Havalimanı) yol kavşak ayrımlarında

  Kamp yeri yol kavşak ayrımlarında

 


Devlet Sınırı Levhası: Sınır kapılarımızdan yurdumuza giriş yapan sürücülere Türkiye'ye geldiklerini bildirir.

 


İl Sınırı levhası: Belirtilen il sınırına girilmekte olduğunu bildirir. İl sınırları başlangıcında kullanılır.Türkiye Hız Sınırları Levhası: Sınır kapılarımızdan veya uluslararası hava trafiğine açık havalimanlarından, yurdumuza giriş yapanlara Türkiye'de uygulanmakta olan hız sınırlarını bildirir. Sınır kapıları girişleri, uluslararası deniz trafiğine açıl limanlar ve havalimanları çıkışlarında kullanılır.
 

 

Meskûn Mahal Levhası (İl Merkezi):  Bir il merkezine girilmekte olduğunu, ilin nüfus ve deniz seviyesinden yüksekliği ile azami hız sınırının 50 Km/Saat olduğunu bildirir.

 

Meskûn Mahal Levhası (İlçe Merkezi): Bir ilçe merkezine girilmekte olduğunu ve ilçe nüfusu ile birlikte azami hız sınırının 50 Km/Saat olduğunu bildirir.

 

 

Meskûn Mahal Levhası (Köy - Belde - Bucak Merkezi):  Bir bucak-belde-köy merkezine girilmekte olduğunu ve azami hız sınırının 50 Km/Saat olduğunu bildirir.

 

Meskûn Mahal Sonu Levhası (İl Merkezi):  Bir il merkezi meskûn mahallinin ve azami hız sınırı 50Km/Saatin sona erdiğini bildirir.

 


Meskûn Mahal Sonu Levhası (İlçe Merkezi): Bir ilçe merkezi meskûn mahallinin ve azami hız sınırı 50Km/Saatin sona erdiğini bildirir. 

 

 

 Meskûn Mahal Sonu Levhası (Köy - Belde - Bucak Merkezi):  Bir bucak-belde-köy merkezi meskûn mahallinin ve azami hız sınırı 50Km/Saatin sona erdiğini bildirir. 

    

 

Coğrafi Bilgi Levhaları: Karayolları ile irtibatı olan dağ geçitleri, ırmak, göl ve dağ gibi coğrafi unsurları sürücüleri bilgilendirmek için kullanılır.

 

 Dağ Geçidi Levhası
    

 Köprü - Nehir Levhası

 

  Göl Levhası

 

  Dağ Levhası

 

 

Karayolları Teşkilatına Ait Bilgi Levhası: Bölge Müdürlükleri ile Şube Şefliklerinin sınırları ile Bölge Müdürlüğü, Şube Şefliği, Bakımevi, Şantiye ve dinlenme parklarının bulunduğu yerleri gösterir.

              
 

Meskûn Mahal ve Kavşak Çıkışı Mesafe Levhası: İl ve ilçe çıkışları ile Karayolları Genel Müdürlüğü'nün bakım ağındaki yolların oluşturduğu kavşakların çıkışlarında kullanılır.

                              


Mesafe Levhası: Meskûn Mahal ve Kavşak Çıkışı Mesafe Levhalarında belirtilen yerleşim birimlerine olan uzaklıkları bildirir.
                                 

   

Yaya Geçidi:  Konulduğu yerin yaya geçidi olduğunu, sürücülerin bu kesimden geçerken daha dikkatli davranmaları ve yaya geçidinden geçen yayalara ilk geçiş hakkını vermeleri gerektiğini bildirir.

 

 

Okul Geçidi: Konulduğu yerde çocukların geçebileceğini ve sürücülerin bu kesimden geçerken daha dikkatli davranmaları, okul geçidinden geçen çocuk ve yayalara ilk geçiş hakkını vermeleri gerektiğini bildirir.Hastane: Hastane olduğunu ve sürücülerin bu yol kesimini Geçerken gürültü yapmamaya çalışmaları gerektiğini belirtir.

 


Tek Yön: Üzerinde konulduğu yolun tek yönlü yol olduğunu gösterir.
 

 

İleri Çıkmaz Yol: İleride çıkmaz yol olduğunu bildirir ve çıkışı olmayan yolların girişlerinde kullanılır.

 

 

Otoyol Başlangıcı ve Otoyol Yasakları: Bir otoyola girilmekte olduğunu bildirir. Otoyol yasakları hakkında bilgi verir.

 

 

Otoyol Sonu: Bir otoyolun sona erdiğini bildirir.

 

 

Motorlu Taşıt Yolu Başlangıcı: Trafik kurallarının bir otoyolla aynı olduğu bir yola girilmekte olduğunu bildirir.
 

 

Motorlu Taşıt Yolu Sonu: Trafik kurallarının bir otoyolla aynı olduğu yolun sona erdiğini bildirir.

 

 

Durak: Konulduğu yol kesiminde yolcu indirme-bindirme durağı olduğunu bildirir.

 


İlk Yardım:  Bir ilk yardım merkezi olduğunu ve sürücülerin bu yol kesimini geçerken gürültü yapmamaya çalışmaları gerektiğini belirtir. 

 

 

Tamirhane:  Yol kenarında tamirhane olduğunu bildirir.

 

 

Telefon:Yol kullanıcılarının yararlanabileceği bir telefon olduğunu bildirir.

 

Akaryakıt İstasyonu: Bir akaryakıt istasyonunu bildirir.

 


Otel veya Motel: Yol kenarında bir otel veya motel olduğunu bildirir.

 

Lokanta:Yol kenarında bir lokanta veya restoran olduğunu bildirir.

 

 

Çayhane veya Kafeterya: Yol kenarında mola verilebilecek yer olduğunu bildirir. Sadece sandviç, kahve, çay vb. hafif yiyecekler ve içeceklerin bulunduğu cafe, çay evi gibi yerleri bildirir.

 

 

Çeşme: Yol kenarında çeşme olduğunu bildirir. Sadece yoldaki trafiği aksatmayacak şekilde araçların durup yararlanabileceği, içilebilecek veya kullanılabilecek su olduğunu göstermek amacıyla kullanılır.

 

 

Piknik Yeri:Yol kenarında piknik alanının olduğunu gösterir. Piknik alanının masa, sandalye ve çöp kutuları ile donatılmış olması gerekir.
 

 

Yürüyüş Başlangıcı: Yol kenarında yürüme parkuru olduğunu bildirir ve yürüme parkuru başlangıcında kullanılır.
 

 

Kamp Yeri: Yol kenarında kamp alanı olduğunu bildirir. Bir kamp alanının kampçılar için gerekli hizmet tesisleri ile duş, tuvalet, vb. dolatılmış olması gerekir.

 

Karavanlı Kamp Yeri: Yol kenarında karavan ile durularak kamp yapılabilecek alan bulunduğunu bildirir. Konuk karavan sahiplerine özel park alanları, karavanın elektrik şebekesine bağlanmasını sağlayacak tesisat, karavandan temizlik malzemelerini boşaltma imkânı, su depolarını doldurma imkânı gibi hizmetleri verecek ekipmanlar ile donatılmış olması gerekir.

 

 

Çadırlı ve Karavanlı Kamp Yeri: Yol kenarında kamp ve karavan alanı olduğunu bildirir.

 

 

Gençlik Kampı: Yol kenarında gençlik kampı olduğunu gösterir.

 

 

Önceliği Olan Yön: İki aracın yan yana geçemeyecek kadar dar olduğu yol kesimlerinde, bu yönden gelen araçların daralan kesimden öncelikle geçiş yapma hakkına sahip olduğunu bildirir.

  


Anayol: Sürücülere ana yol üzerinde seyretmekte olduklarını bildirir ve kavşağın diğer kollarından yaklaşmakta olan sürücülerin, ana yol üzerindeki bütün taşıtlara yol vermek zorunda olduklarını belirtir.

 

 

Anayol Sonu: Anayolun sona erdiğini belirtir.

 

 

Jandarma: Bir jandarma karakolu olduğunu bildirir. Yakın mesafede olan jandarma karakollarını belirtmek amacıyla kullanılır. 
 


Polis: Bir polis merkezi olduğunu bildirir. Yakın mesafede olan polis merkezlerini belirtmek amacıyla kullanılır. 


Yangın Tehlikesi: Konulduğu kesimde yangın tehlikesi bulunduğunu bildirir. Cam şişe ve sönmemiş izmarit atılmamalı, izin verilmeyen kesimlerde ateşli piknik yapılmamalıdır.

 


Radyo: Konulduğu kesimde verilen frekansta yol durumu ve trafik ile ilgili radyo yayını bulunduğunu bildirir. Sadece yol durumuyla ilgili radyo yayanlarının bulunduğu kesimlerde kullanılır.
 

 

 Turizm Danışma Bürosu: Turizm danışma bürosu olduğunu bildirir.


   

Yaya Alt Geçidi - Yaya Üst Geçidi: Konulduğu yerde yaya alt-üst geçidi olduğunu ve yayaların bu geçitleri kullanmalarının zorunlu olduğunu bildirir.

                                 


Yüzme Yeri:  Yol kenarında yüzme yeri olduğunu bildirir. Yüzme yerinde duş, tuvalet gibi gerekli hizmet tesislerinin olması gerekir.

 


Yüzülmez: Yüzme Yeri işaret levhası ile belirtilen yüzülecek kesimin sona erdiğini bildirir.

Bölünmüş Yol Öncesi Yön Levhası: Yolun ileride bölünmüş yol durumuna geçeceğini bildirir ve bölünmüş yollar öncesinde sürücülerin gitmek zorunda oldukları yolu belirtmek amacıyla kullanılır.

 


Tünel: Bir tünele girilmekte olduğunu ve sürücülerin farlarını yakmalarının yararlı olabileceğini bildirir. Tünelde sürekli aydınlatma yoksa far paneli levhası ile birlikte kullanılmalıdır.

 

                   

Şerit Düzenleme Levhaları: Bu işaret levhaları ilave şeritlerin (tırmanma şeritlerinin) başlangıç ve bitimlerini bildirir. Bu işaret levhaları, seyir yönündeki ve karşı yönden gelen trafiğe tahsis edilen şerit veya şeritlerin bildirilmesi amacıyla kullanılır.

 


İki Yönlü Yol: Konulduğu kesimden itibaren iki yönlü trafiğin işlediğini belirtir. Çok şeritli bölünmüş yolların bitimlerinde kullanılır.
Trafik Bilgi İşaretleri